Tag Archives: กฏของรถกะบะรับจ้าง

รถกระบะรับจ้าง
กฎระเบียบของรถกะบะรับจ้างในการบรรทุกสิ่งของ

เนื่องจากการรับบริการ รถกระบะรับจ้าง นั้น เป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และขนสินค้าได้หลากหลายประเภท การรับจ้างขนสินค้าโดยรถกระบะจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนักเรียนนักศึกษา ย้ายหอพัก ย้ายบ้าน หรือขนย้ายข้าวของจิปาถะทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด แต่ในทั้งนี้ทังนั้น การขนส่งสินค้าต่างๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งในด้านผู้ขับขี่และด้านการบรรทุกสิ่งของที่ต้องไม่ไปเกะกะหรือเป็นอ้นตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย เพราะเนื่องจากว่า ของบางประเภทนั้นเป็นอันตรายหรือมีการขนบรรทุกในลักษณะที่ไม่ดี [...]