เส้นทางหลวงในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควรจะต้องระมัดระวังในการขับขี่

เดินทาง

เส้นทางหลวงในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับใครจะเดินทางไกลกลับบ้านช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ , วันสงกรานต์ , วันหยุดยาวต่างๆ หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการ รถรับจ้าง ที่ต้องขับรถเดินทางรับจ้างขนย้ายสิ่งของระหว่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย จะต้องเจอกับลักษณะของถนนแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกันไปและบางเส้นทางก็ยิ่งอันตราย เนื่องจากลักษณะของถนนเป็นทางลาดชันบ้าง โค้งหักศอกบ้าง ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ วันนี้เรามีเส้นทางหลวงในประเทศไทย ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุหนักๆจนมีคนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งวัดจากสถิติของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม และสาเหตุส่วนมากเกิดจากการเมาแล้วขับ , หลับใน , ฝ่าไฟแดง , และขับรถเร็วเกินไปเป็นต้นฯ หากเราไม่มีสติและขับรถอย่างประมาทก็สามารถที่จะเกิดอันตายขึ้นได้ หาก ใครที่เดินทางไกลอยู่บ่อยๆ ควรที่จะรู้ไว้ เผื่อเวลาที่ขับผ่านเส้นทางนั้น เราจะได้รู้วิธีรับมือกับสถานณ์ต่างๆที่เราไม่คาดคิดได้ เพื่อความปลิดภัยของผู้ขับขี่ทั้งหลายค่ะ??✅?❌

?✅? เส้นทางหลวงในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควรจะต้องระมัดระวังในการขับขี่ ?✅?

 1. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงโนนปอแดง-ปากดง ระหว่าง กม.386-394 จ.กำแพงเพชร
 2. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงวังม่วง-แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.535-540 จ.ตาก
 3. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงหนองหมู-ห้วยยาง ระหว่าง กม.276 +813-295 จ.ประจวบคีรีขันธ์
 4. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.425-440 จ.ชุมพร
 5. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาพับผ้า-พัทลุง ระหว่าง กม.1158+ 1163 จ.พัทลุง
 6. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.1-6 จ.ตาก
 7. ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.161-167 จ.สกลนคร
 8. ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงกุรุคุ-นครพนม  ระหว่าง กม.235-240 จ.นครพนม
 9. ทางหลวงหมายเลข 33 ช่วงบางปะหัน-โคกแดง  ระหว่าง กม. 49- 62 จ.อยุธยา
 10. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง ระหว่าง กม.264-271 จ.นครศรีธรรมราช
 11. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงสี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง ระหว่าง กม.377- 382+616 จ.พัทลุง
 12. ทางหลวงหมายเลข 43 ช่วงนาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.270-320 จ.สงขลา
 13. ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงร้องกวาง-สวนป่า ระหว่าง กม.283-290 จ.แพร่
 14. ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงท่าก๊อ-ดงมะดะ ระหว่าง กม.132 + 139 จ.เชียงราย
 15. ทางหลวงหมายเลข 205 ช่วงโคกสวาย-ขท.นครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.204 + 209 จ.นครราชสีมา
 16. ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.406-411 จ.มุกดาหาร
 17. ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงหนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568-574 จ.อุบลราชธานี
 18. ทางหลวงหมายเลข 224 ช่วงพะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.90-95 จ.นครราชสีมา
 19. ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม. 15 + 20 จ.นครราชสีมา
 20. ทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278 จ.นครราชสีมา
 21. ทางหลวงหมายเลข 402 ช่วงหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.30-35 จ.ภูเก็ต
 22. ทางหลวงหมายเลข 1084 ช่วงป่าแดง-หาดชะอม ระหว่าง กม.5-14 จ.นครสวรรค์
 23. ทางหลวงหมายเลข 2044 ช่วงร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.0+184-5 จ.ร้อยเอ็ด
 24. ทางหลวงหมายเลข 3395 ช่วงวัฒนานคร-โคคลาน ระหว่าง กม. 82-87 จ.สระแก้ว
 25. ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม. 0-5 จ.สระบุรี
 26. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงปากท่อ-สระพัง ระหว่าง กม.123-133 จ.สมุทรสงคราม
 27. ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก ระหว่าง กม.4-5 จ.สมุทรสาคร
 28. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงเกาะมุกข์-ควนรา ระหว่างกม. 118-132 จ. สุราษฎร์ธานี
 29. ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงแยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ระหว่าง กม. 252-257 จ.แพร่
 30. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงพาน-สันทรายหลวง ระหว่าง กม. 916- 922 จ.เชียงราย
 31. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงแม่คำ-กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม. 972-976 จ.เชียงราย
 32. ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงชลบุรี-ศรีราชา ระหว่าง กม. 98-103 จ.ชลบุรี
 33. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงคลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จ.สงขลา
 34. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม. 340-348 จ.เพชรบูรณ์
 35. ทางหลวงหมายเลข 217 ช่วงวารินทร์ชำราบ-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม. 22-37 จ.อุบลราชธานี
 36. ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงแยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม. 110-115 จ.กาญจนบุรี
 37. ทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงบางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.175-180 จ.สุราษฎร์ธานี
 38. ทางหลวงหมายเลข 1009 ช่วงจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 0+5 จ.เชียงใหม่
 39. ทางหลวงหมายเลข 4030 ช่วงถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม. 26-28+290 และ 29+790-32 จ.ภูเก็ต
 40. ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม. 343- 354 จ.ขอนแก่น
 41. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง สระพระ –ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม. 187-193 จ.เพชรบุรี
 42. ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงบึงหลัก-หนองเขียว ระหว่าง กม. 346-351 จ. อุตรดิตถ์
 43. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงน้ำดุก-ห้วยซ้ำมะคาว ระหว่าง กม. 372-375 จ.เพชรบูรณ์
 44. ทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่าง กม. 78- 83+900 จ.อ่างทอง
 45. ทางหลวงหมายเลข 340 ช่วงสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม. 55-60 จ.สุพรรณบุรี
 46. ทางหลวงหมายเลข 3312 ช่วงลำลูกกา-คลองใน ระหว่าง กม. 19-21 จ.นครนายก
 47. ทางหลวงหมายเลข 4029 ช่วงกระทู้-ป่าตอง ระหว่าง กม. 0-3+236 จ.ภูเก็ต

กรมทางหลวงได้มีมาตรการในเส้นทางทั้งหมดนี้อย่างเข้มข้นเป็นพิเศษมากขึ้น โดยจะติดป้ายจำกัดความเร็วมากขึ้น , ตั้งจุดสกัด , เพิ่มป้ายเตือน เช่น Rumble Strip ไฟกระพริบ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์กันชน กันตก เช่น ราวกั้นอันตราย แท่ง Barrier คอนกรีต เป็นต้นฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยใช้สัญณานไฟ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการหลับในรวมทั้งเตือนสติผู้ขับขี่ กรมทางหลวงก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอและหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า , เปิดไฟหน้า , คาดเข็มขัด หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม. ?✅???

?? ท่านใดกำลังมองหารถรับจ้างขนของ  สำนักงานที่มีคุณภาพ รับจ้างขนของทุกชนิดทั่วประเทศ ??

เจริญภัทธิ์ขนส่ง เราคือผู้นำด้านงานบริการรถรับจ้าง เรามีประสบการณ์ในการทำงานบริการรถรับจ้างขนของมาอย่างยาวนานกว่า 10ปี รับจ้างขนของทุกชนิด รับจ้างขนของทั่วไป เรามีรถรับจ้างขนของมากมายให้คุณได้เลือกไม่ว่าจะเป็น รถกระบะรับจ้าง , รถหกล้อรับจ้าง , รถสี่ล้อใหญ่รับจ้าง , รถเฮี๊ยบรับจ้าง , รถสิบล้อรับจ้าง , รถเทรลเลอร์รับจ้างและอีกมากมาย บริการขนย้ายทุกประเภท ขนย้ายบ้าน , ย้ายหอ , ย้ายคอนโด , ย้ายออฟฟิศ , ขนย้ายเครื่องจักรเป็นต้นฯ พร้อมมีบริการพนักงานยกสินค้าให้ฟรี พนักงานของเราทุกคนมีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ มีรถรับจ้างคอยให้บริการรับจ้างขนของครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั่วประเทศไทย ไว้คอยให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง.

?? ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดได้ที่ ??

?? เบอร์ 061-1501500 คุณภัทร์  หรือ  ? LINE ID : pat.1500 ??

?? เบอร์ 062-4976747 คุณป๊อป  หรือ ? LINE ID : pop6747 ??