งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เที่ยวไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ททท. สำนักงานสุรินทร์

ที่อยู่ :ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6577

เบอร์โทร +66 4451 4447

เว็บไซต์ tourismthailand.org

ADD TO PLANNER

สอบถามข้อมูล

รายละเอียด

วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดพิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะ จาก 6 อำเภอ เพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาลได้แก่หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา และจัดตลาดอารยธรรมวนัมรุง และการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ชมและเลือกซื้อตลอดทั้ง 3 วัน

(ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด

ไปยัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย:

ขอขอบคุณข่าว : thai.tourismthailand.org