เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การทำใบอนุญาติขับขี่รถรับจ้างทั่วไป

เจริญภัทร์ขนส่ง

การใช้บริการ รถรับจ้างขนของ นั้น หลักๆแล้วไม่ได้มีแค่รถที่เราเลือกใช้ในการขนย้าย พนักงานขับรถก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการบริการ เพราะนอกจากสภาพรถที่ดีและสะอาดแล้ว พนักงงานขับรถจะต้องขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การทำใบอนุญาติขับขี่รถรับจ้างทั่วไป การจะเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างขนของที่ดีนั้น จะต้องมีพร้อมในการให้บริการขนส่งและความพร้อมในด้านการขับขี่อยู่เสมอ เพราะการขับขี่นั้นสำคัญกับพนักงานขับรถรับจ้างมาก เพราะจะต้องมีความชำนาญเส้นทางและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เต็มร้อย% มีการพักผ่อนที่เพียงพอและต้องไม่อยู่ในอาการมึนเมาในระหว่างขับขี่รถรับจ้าง เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และอีกอย่างที่จำเป็นและควรจะมีนั่นคือ ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งพนักงานขับรถรับจ้างจำเป็นต้องมีตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยใบอนุญาตขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 2. ใบอนุญาติขับรถทุกประเภท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตขับขี่และบทบัญญัติของผู้ที่สามารถขับรถรับจ้างขนของทั่วไปได้ มีอะไรบ้าง ?

ผู้ที่ขับรถรับจ้างขนของจะต้องมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่สามารถขับขี่เพื่อการขนส่งได้ทุกประเภทโดยใช้ในการรับจ้างและประกอบธุรกิจขนส่งได้

ส่วนใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคลจะไม่สามารถใช้ขับขี่รับจ้างได้

ในขั้นตอนของการทำใบอนุญาตขับรถทุกประเภทนั้น จะต้องมีการตรวจสมรรถภาพของร่างกายและฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติของผู้ขับรถบนท้องท้องถนน ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรทางบก และหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับรถ เป็นต้น และเข้าการทดสอบข้อเขียนตามประเภทการขอทำใบอนุญาตขับรถและเข้ารับการทดสอบการขับรถตามชนิดของใบอนุญาตขับรถที่ขอทำ และเมื่อผ่านการทดสอบต่างๆแล้ว ในส่วนของใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคลนั้น ก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้ แต่สำหรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทนั้น ทางราชการจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรว่าไม่เคยรับโทษจำคุกหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่การได้รับโทษจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับการใช้รถ ในการทำความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกิน 3ปี ถึงจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถได้

 

ท่านใดกำลังมองหารถรับจ้างขนของ สำนักงานที่มีคุณภาพ มีรถขนของให้บริการทุกประเภทขนส่งทุกชนิดทั่วประเทศ???

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดได้ที่ ??

เบอร์ 061-1501500 คุณภัทร์ ??  หรือ  LINE ID : pat.1500

เบอร์ 062-4976747 คุณป๊อป ??  หรือ  LINE ID : pop6747